Up
Down

Bńvan
Regi: Clara BodÚn

Biografi
Regi: Magnus Bńrtňs

La Viande + L'amour
Regi: Johanna Rubin

The Mill & the Cross
Regi: Lech Majewski

Myrlandet
Manus/regi: Jonas Selberg AugustsÚn

Poeten i elefanthuset
Regi: Anna Juhlin

Höstmannen
Regi: Jonas Selberg Augustsén

Your Mind is Bigger than all the Supermarkets in the World
Cecilia Neant Falk

Slåss
Regi: Clara Bodén

i tranornas land/en film om Chongming Island
Regi: Lisa Hagstrand

Sagan om penseln/La favola del Penello
Regi: Andreas Kassel

Trädälskaren
Regi: Jonas Selberg Augustsén

Processen
Regi: Jonas Selberg Augustsén

Historia
Regi: Mathew Moore

Jag tänker på mig själv - och vänstern
Regi: Maria Rydbrink Raud

Kalven och friheten
Regi: Jonas Selberg Augustsén

Getingen
Regi: Mårten Barkvall

Med kameran som tröst Del 2
Regi: Carl Johan De Geer

Zonen
Regi: Esaias Baitel

 

 

 

Hem


Under produktion
     
  Svensk film och svenskt ideal  
  Sverige, 1991, 8 min, 35 mm, färg, 1:1.66  
  Regi: Håkan Alexandersson  
     
     
  SOU 1990:44, även kallad Maktutredningen, är materialet till denna film. Vissa ord har bytts ut, t. ex. "makt" mot "film". Inspelningen skedde på en biograf i Sundbyberg, där en statlig utredare kallad Yvonne Pettersson håller tal mot en bakgrund av projicerad film (flyg- och katastrofscener). Transformationen av texten kan, trots språkets torftighet, eller just därför, förefalla förbluffande äkta.  

   
  I rollerna Lena Strömdahl  
  Regi Håkan Alexandersson  
  Manus H. Alexandersson, efter SOU 1990:44  
  Foto Christer Strandell  
  Ljud Jan Alvermark  
       
       
 
 

SOU 1990:44, även kallad Maktutredningen, är materialet till denna film. Vissa ord har bytts ut, t. ex. "makt" mot "film". Inspelningen skedde på en biograf i Sundbyberg, där en statlig utredare kallad Yvonne Pettersson håller tal mot en bakgrund av projicerad film (flyg- och katastrofscener). Transformationen av texten kan, trots språkets torftighet, eller just därför, förefalla förbluffande äkta:

"Innebörden av uttrycket den svenska filmens ideal förefaller för närvarande att förvandlas. Det pågår en snabb och genomgripande samhällsförändring som i flera väsentliga avseenden påverkar filmklimatets förutsättningar. Filmutredningens undersökningar kan ses som ett bidrag till debatten om hur de aktuella samhällsförändringarna inverkar på filmarbetarnas möjligheter att utöva makt över sin films ideal. Men just denna utveckling, som för filmen måste bedömas som gynnsam, skapar i sin tur nya problem. Det finns nämligen en växande klyfta mellan vad man skulle kunna kalla det möjliga och det förverkliga filmarbetarskapet. Bilden av den svenska filmens kris och död är dock missgivande. Den bygger nämligen på föreställningen att den svenska filmen utgör ett enhetligt, motsättningsfritt system som en gång införts, sedan kulminerat och nu försvinner. Men det som brukar betecknas som 'den svenska filmen' innehåller ett relativt stort antal separata element... "